Projekthanteringssystem

Evoscape Projects - Projektverktyg med hög säkerhet

 

Säkerhet i mjukvaran

Säkerheten är en kritisk komponent för att framgångsrikt hantera ditt projekt online, användarnamn och lösenord får därför aldrig äventyras. Evoscape har därför utformat mjukvaran för att skydda mot intrång - oavsett källan.

Säker anslutning

All datatrafik till och från vår server hanteras genom en krypterad SSL anslutning och kan inte avlyssnas eller spåras av obehöriga utomstående personer.
Våra SSL certifikat är utfärdade av GeoTrust© Inc som är ett helägt dotterbolag till Symantec© Corporation, ett av världens största företag som säkrar anslutningar på internet.

Säkerhet inom projektet

Behörighet ligger även på projektet vilket medför att obehöriga aldrig kommer åt någon projektinformation. Projektansvariga bestämmer vem som har tillgång till projektet och det är endast dessa personer som har rättigheter att se information i projektet.

Enterprise Storage Disks

Lagra filer och dokument säkert på våra filservrar. Vi använder FIPS 140-2™ Validerade Enterprise Storage Diskar för kryptering av data.