Evoscape Projektverktyg

Projekthantering med smarta funktioner

 

Projekt och ärendeöversikt

Lista alla projekt och ärenden så att företagsledning, projektledning och projektmedlemmar har överblick och en helhetsbild över hur projekt och ärende löper. Se direkt vad du jobbar med för ärenden så att du har kontroll på vad som ska utföras och när det ska utföras.

Projektplanering Projekthantering Ärendehantering

Projektplanering

Lista ett projekts alla milstolpar och ärende. Snabbt och tydligt har ni överblick av hur allt i projektet löper, vad som utförts, vad som är under utförande och vad som ska utföras.

Projektplanering Projektverktyg

Projekthantering

Hantera projektinformation efter era behov. Dynamiska formulär låter era behov styra vilken projektinformation som ska användas. Detta för att projekten ska bli så effektiva som möjligt för just er.

Projekthantering

Ärendehantering

Administrera alla ärenden utan risk för att något ärende tappas bort. Alla vet vad de ska göra. Det är enkelt att få överblick av vem som gör vad och statusen för varje ärende. Skapa åtgärdsrapporter där allt som gjorts i ärendet sparas. En kunskapsbank för framtiden.

Projekthantering Projektverktyg Ärendehantering Projektverktyg projektarbete Projektverktyg

Dokumenthantering

Hantera alla era dokument online. Här finns alla dokument som rör projektet tillgängliga över nätet för projektmedlemmarna. Versionshantering gör att ni alltid har koll på aktuell version av dokumentet.

Projekthantering

[Överst]

GANTT-Schema

Med Gantt-schema har du full överblick över projektplanen, när milstolpar och ärende startar och slutar, vad som är försenat eller slutfört.

Projektplanering GANTT Schema

Kostnad och Tid

Följ projektets budget och kostnader. Få överblick om planeringen är bra, om kostnadskalkylerna stämmer gentemot de verkliga kostnaderna. Hur mycket tid läggs ner på projekten och jämför med planeringen.

Händelsebevakning

Missa inga viktiga händelser i projektet. Programmet uppmärksammar er på viktiga händelser som sker i projektet via sms eller e-mail. Ett viktigt hjälpmedel för er projekthantering.

Evoscape Projekthantering

Rollbaserade behörighetsnivåer

Ge behörighet till hela grupper eller enstaka projektdeltagare till projekt och ärende. Företag och kommuner kan tilldela hela avdelningar till projekt och ärende utan att behöva ta hänsyn till att personal börjar och slutar.

Dynamiska formulär

Skapa egna formulär för att kunna spara den information som ni anser er behöva. Oavsett om det är underhållsrapporter, maskinkort, projektformulär eller ärendebeskrivning så skapar ni själv dem efter era behov.

Projektmallar

Skapa nya projekt direkt med hjälp av projektmallar. Ni kan även kopiera era tidigare projekt och använda dessa som projektmallar. Detta gör det enklare och snabbare att lägga upp nya projekt.

Kund och kontaktregister

Här finns kontaktinformation på alla personer, företag och organisationer som är involverade i projektarbetet, vilket förenklar och sparar tid i det dagliga arbetet.

Projekthantering online Projektverktyg webbaserat

[Överst]

Boka online demo