Evoscape Projektplanering

Projektverktyg med många fördelar

Evoscape Projects är ett webbaserat projekthanteringssystem som hjälper till att förbättra er konkurrenskraft. Oavsett vilken storlek på projekt ni har eller vilken projektmodell ni använder är det ett program som hjälper er att bli effektivare i projektarbetet.

Långsiktigt tänkande

Evoscape Projects utvecklar det långsiktiga tänkandet i organisationen. Att veta vad som ska hända i framtiden och när det ska ske, ger större möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt för att effektivisera arbetet och bli konkurrenskraftigare. Detta ger organisationen möjlighet att välja bättre vägar att nå målet.

Jämna ut arbetsbelastningen

Att ha överblick i hur kapaciteten i organisationen utnyttjas kan vara svårt när ni driver många projekt samtidigt. Med Evoscape Projects har ni kontroll av vad som ska utföras och när det ska utföras. Ni vet när ert kapacitetsutnyttjande är högt eller lågt och kan enklare planera framtida ärenden. Detta ger er större möjligheter att skapa en jämn arbetsbelastning i organisationen för att kunna utnyttja era resurser maximalt.

Visualisera processen

Att skapa en bild av hur projekten löper och vad som ska utföras, gör att flaskhalsar och andra problem blir synligare för hela organisationen. Evoscape Projects ger er en visuell bild över hur projekten löper, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Problem åskådligörs och kan inte gömmas undan utan måste hanteras.

Ledningen känner verksamheten

Ska projekt löpa effektivt behöver ledning och projektansvariga ha aktuell kunskap om vad som händer. Med Evoscape Projects kan alla ansvariga uppdatera sin kunskap om vad som sker i verksamheten på ett enkelt sätt. Ingen behöver bli överraskad, positivt såväl som negativt, när det uppstår problem eller andra oförutsedda händelser.

Bli en lärande organisation

Med Evoscape Projects kan organisationen se tillbaka på hur tidigare ärenden utförts. Här har projektmedlemmar alltid kunskap och erfarenhet att hämta. Med Evoscape Projects som ett kunskapshanteringssystem kan alla i projektorganisationen lära sig nytt, utvecklas och förnyas. Ett sätt att engagera ledning och organisation att nå målen effektivare.

Skapa en kultur för att utreda problem

Med Evoscape Projects kan problem uppmärksammas direkt av ansvariga, projektorganisationen får möjlighet att stoppa processen för att utreda och hantera dessa i tid. Att låta processen fortlöpa leder ofta till merkostnader eller så leder det till nya större problem.

Software as a Service, Webbtjänst, Onlinetjänst eller Molntjänst

Namnen är många men fördelarna är samma - Drift, underhåll och backup sköter vi. Evoscape Projects kräver ingen investering. Enkel åtkomst via internet oavsett var ni än befinner er och tillgängligt dygnet runt till en låg kostnad baserad på antal användare. [Överst]